• Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • Dr. MAGNET s.r.o.
 • Pro Magnet s.r.o.
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
 • Alpha medical a.s.
 • BB BIOCYT diagnostické centrum s.r.o.
 • NEUROTEC s.r.o.
 • Ortos Paidon, s.r.o.
 • RDG, s.r.o.
 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov,
 • Poliklinika SEKČOV
 • ÚVN SNP Rožumberok – FN
 • FNsP J. A. Reimana Prešov